ಓಂ ಗಣೇಶರವರ 'ಜಾದೂಗಾರನ ಜರ್ನಿ ' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ


 ನಟ, ಜಾದುಗಾರ ಓಂ ಗಣೇಶರವರ 'ಜಾದೂಗಾರನ ಜರ್ನಿ 'ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ  ಜುಲೈ 8 ರಂದು ಬಸವನಗುಡಿ ವಾಡಿಯಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ                                        www.kundapra.com
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರೆಯಿರಿ ಕುಂದಾಪ್ರ.ಕಾಂ> editor@kundapra.com