ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ & ಮೈಸೂರು ಶಾಖೆಗಳು


ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ


ಶಾಖೆ: ಕುಂದಾಪುರ
ವಿಳಾಸ: ಮರಿಯಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎನ್. ಹೆಚ್. 66 ವಡೇರಹೋಬಳಿ, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 576201
IFSC Code: SBIN0011333
Branch Code: 011333
MICR Code: 576002202
ಪೋನ್: BM-9449866347

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು.


ಶಾಖೆ: ಕುಂದಾಪುರ
ವಿಳಾಸ: ಬಸ್ರೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 576201
IFSC Code: SBMY0040150
Branch Code:040150
MICR Code: 576006202
ಪೋನ್: 08254-20315
**********************************************
ಶಾಖೆ: ಬೈಂದೂರು
ವಿಳಾಸ: ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಎನ್. ಹೆಚ್.66 ಬೈಂದೂರು, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ-576214
IFSC Code: SBMY0040623
Branch Code:040623
MICR Code:---
ಪೋನ್: 08254-751800