ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು

* ಕುಂದಾಪುರ ಪಂಚಗಂಗಾವಳಿ ತೀರ

*ಮರವಂತೆ ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆ

* ಕೋಡಿ ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆ

* ಮಲ್ಯಾಡಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ 


* ಕೋಟೆಶ್ವರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ

* ಸೋಮೆಶ್ವರ ಕಡಲ ತೀರ ಬೈಂದೂರು

* ಕ್ಷೀತಿಜ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ

* ಕೂಸಳ್ಳಿ ಜಲಪಾತ.

* ಆನೆಜರಿ-ಕೊಲ್ಲೂರು

* ಹಲ್ಸನಾಡು ಮನೆ

* ಗಂಗೊಳ್ಳಿ – ಬಂದರು

ಕುಂದಾಪ್ರ.ಕಾಂ- editor@kundapra.com