ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು

ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ 

ಶಾಖೆ: ಕುಂದಾಪುರ
ವಿಳಾಸ: ಪಿ.ಬಿ. ನಂ 21, ನ್ಯೂ ಬೃಂದಾವನ ಬಿಲ್ಡೀಂಗ್, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 576201
IFSC Code: VIJB0001048
Branch Code: 001048
MICR Code:----
ಪೋನ್: 08254-230324
************************************************
ಶಾಖೆ: ಬೈಂದೂರು.
ವಿಳಾಸ: ಪಿ.ಬಿ. ನಂ 1, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೈಂದೂರು, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 576214
IFSC Code: VIJB0001041
Branch Code: 001041
MICR Code:---
ಪೋನ್: 08254 251025
**************************************************
ಶಾಖೆ: ಗುಲ್ವಾಡಿ
ವಿಳಾಸ: ಗುಲ್ವಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ- 576283
IFSC Code: VIJB0001241
Branch Code:001241
MICR Code: ---
ಪೋನ್: 08254 271264
**************************************************
ಶಾಖೆ: ಹಾಲಾಡಿ
ವಿಳಾಸ: 11,74ಎ, ಫಾತಿಮಾ ಮೋಹನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹಾಲಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ- 576222
IFSC Code: VIJB0001073
Branch Code:001073
MICR Code: --
ಪೋನ್: 08259 281227
*************************************************
ಶಾಖೆ: ಕಂಬದಕೊಣೆ
ವಿಳಾಸ: ಕಂಬದಕೊಣೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ- 576219
IFSC Code: VIJB0001106 
Branch Code: 001106 
MICR Code: --
ಪೋನ್: 08254 254227
******************************************************
ಶಾಖೆ: ಕಂಡ್ಲೂರು
ವಿಳಾಸ: ಸೇತುವೆ ಬಳಿ, ಕಡ್ಲೂರು, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ- 576240
IFSC Code: VIJB0001108
Branch Code:001108
MICR Code: ---
ಪೋನ್: 08254 237224
******************************************************
ಶಾಖೆ: ಕೊಲ್ಲೂರು
ವಿಳಾಸ: ರಮಾನಾಥ ಗೊಂಕ ಸ್ಮಾರಕ ಕಟ್ಟಡ,  ಮೊದಲ ಮಹಡಿ,
ಮೂಕಾಬಿಂಕಾ ಸಭಾ ಭವನದ ಎದುರು, ಕೊಲ್ಲೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ
IFSC Code: VIJB0001428
Branch Code:001428
MICR Code: 576029002
ಪೋನ್: 08254-238330
******************************************************
ಶಾಖೆ: ಕುಂಭಾಶಿ
ವಿಳಾಸ:  ನಂ1/54, ಎನ್.ಹೆಚ್.66, ಆನೆಗುಡ್ಡೆ, ಕುಂಭಾಶಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ- 576257
IFSC Code: VIJB0001408
Branch Code: 001408
ಪೋನ್: 08254 272815
******************************************************
ಶಾಖೆ: ನಾಡಾ
ವಿಳಾಸ:  ನಾಡಾ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ-576262
IFSC Code: VIJB0001154t.
Branch Code:001154
MICR Code: ---
ಪೋನ್: 08254 279231
**********************************************************
ಶಾಖೆ: ಸಳ್ವಾಡಿ
ವಿಳಾಸ:  ಪ್ರೇಮ ನಿಲಯ, ಸಳ್ವಾಡಿ, ಕಾಳಾವಾರ ಗ್ರಾಮ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ-576222
IFSC Code: VIJB0001187
Branch Code:001187
MICR Code:---
ಪೋನ್: 08259 266224
***********************************************************
ಶಾಖೆ: ತಲ್ಲೂರು
ವಿಳಾಸ: ತಲ್ಲೂರು, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ- 576230
IFSC Code: VIJB0001243
Branch Code: 001243
MICR Code: ---
ಪೋನ್: 08254 238246