ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಿವರ.

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್


ಶಾಖೆ: ಪ್ರಧಾನ ಶಾಖೆ ಕುಂದಾಪುರ
ವಿಳಾಸ: ಪಿ. ಬಿ ನಂ.10 , ಕಾಮತ್ ಬಿಲ್ಡೀಂಗ್, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 576 201
IFSC Code: SYNB0000113
Branch Code:000113
MICR Code: 576025102
ಪೋನ್: (08254) - 230805, 230304  
************************************************

ಶಾಖೆ: ವಡೇರಹೊಬಳಿ
ವಿಳಾಸ: ಭಂಡಾರ್ಕಾರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ, ವಡೇರಹೊಬಳಿ ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 576 201
IFSC Code: SYNB0000221 
Branch Code: 000221 
MICR Code: 576025106
ಪೋನ್: (08254) - 230524
**************************************************

ಶಾಖೆ: ಕುಂದಾಪುರ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ
ವಿಳಾಸ: ಕುಂದಾಪುರ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 576 201
IFSC Code: SYNB0000209
Branch Code: 0000209
MICR Code: 576025105
ಪೋನ್: (08254) - 230853, 230853    
***************************************************

ಶಾಖೆ: ಕೊಟೇಶ್ವರ
ವಿಳಾಸ: ನಮೃತ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕೊಟೇಶ್ವರ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ  576 222
IFSC Code: SYNB0000149 
Branch Code:000149 
MICR Code: 576025111
ಪೋನ್: (08254) - 261247
**************************************************

ಶಾಖೆ: ಗಂಗೊಳ್ಳಿ
ವಿಳಾಸ:  ಬಂದರು ರಸ್ತೆ, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 576 216
IFSC Code: SYNB0000123
Branch Code: 000123
MICR Code: 576025108
ಪೋನ್: (08254) - 265036
***************************************************

ಶಾಖೆ: ಬಿದ್ಕಲ್ ಕಟ್ಟೆ
ವಿಳಾಸ: ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬಿದ್ಕಲ್ ಕಟ್ಟೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 576 222
IFSC Code: SYNB0000162 
Branch Code:000162 
MICR Code: 576025206
ಪೋನ್: (08259) - 270253
****************************************************

ಶಾಖೆ: ವಂಡ್ಸೆ
ವಿಳಾಸ: ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವಂಡ್ಸೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 576 233
IFSC Code: SYNB0000153 
Branch Code:000153 
MICR Code: 576025116
ಪೋನ್:(08254) - 239235
*****************************************************

ಶಾಖೆ: ಬಸ್ರೂರು.
ವಿಳಾಸ: ಬಸ್ರೂರು, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ  576 211
IFSC Code: SYNB0000119 
Branch Code:000119 
MICR Code: 576025114
ಪೋನ್: (08254) - 237227

******************************************************

ಶಾಖೆ: ಶಿರೂರು
ವಿಳಾಸ: ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಶಿರೂರು, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ  576 228
IFSC Code: SYNB0000174.
Branch Code: 000174
MICR Code: 576025305
ಪೋನ್: (08254) - 253246
**********************************************************

ಶಾಖೆ: ಬೈಂದೂರು.
ವಿಳಾಸ:  ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೈಂದೂರು, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 576 214
IFSC Code: SYNB0000122 
Branch Code: 000122 
MICR Code: 576025109
ಪೋನ್: (08254) - 251021
**********************************************************

ಶಾಖೆ: ನಾವುಂದ
ವಿಳಾಸ: ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಎನ್. ಹೆಚ್ 66, ನಾವುಂದ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ  576 224
IFSC Code: SYNB0000173
Branch Code: 000173
MICR Code: 576025112
ಪೋನ್: (08254) - 255236
**********************************************************

ಶಾಖೆ: ಹೆಮ್ಮಾಡಿ
ವಿಳಾಸ: ಹೋಟೆಲ್ ಜುವೆಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಎನ್. ಹೆಚ್ 66, ಹೆಮ್ಮಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ -576 249
IFSC Code: SYNB0000268
Branch Code:000268
MICR Code: 576025117

********************************************************


ಕುಂದಾಪ್ರ ಡಾಟ್ ಕಾಂ- editor@kundapra.com