ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್-2015 ಲೈವ್

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ 2015ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್.  ನಿಮ್ಮ ಕುಂದಾಪ್ರ ಡಾಟ್ ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೋಡಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ 2015ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್. 2ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಅಪ್ಡೇಟ್
ಕುಂದಾಪ್ರ ಡಾಟ್ ಕಾಂ