ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ - ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಯಣ: ಸಾಧಕ ಡಿ.ಎಲ್. ಅಮೀನ್

ಮುಂಬೈ ಮೊಗವೀರ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. ಎನ್. ಅಮೀನ್ ಅವರ ಜೀವನಗಾದೆ
ಕುಂದಾಪ್ರ ಡಾಟ್ ಕಾಂ- editor@kundapra.com